• ออกแบบภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา สร้างการรับรู้

   เพิ่มยอดขายลงสื่อออนไลน์ เช่น ภาพโฆษณาโปรโมชั่น

• ลูกค้าเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อออนไลน์ได้

• จัด Artwork แต่งสี ปรับแสง และใส่ Logo สินค้า

• สามารถแก้ไขได้มากถึง 3 ครั้ง

• ลูกค้าจะได้รับไฟล์ JPG เพื่อนำไป Post ด้วยตนเอง

ตัวอย่างผลงาน Graphic เพื่อโฆษณาบนช่องทาง Social media

เราคือ Partner ในธุรกิจบนโลกออนไลน์

ด้วย Services ทั้ง 4 รูปแบบจากเรา

ที่จะช่วยให้งานทุกอย่างที่คุณเคยคิดว่ายาก

กลับ “ง่ายกว่าที่เคย” และ “ดีกว่่าที่คิด”

ติดต่อสอบถามเราได้ทาง

• ออกแบบภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา

   สร้างการรับรู้เพิ่มยอดขายสื่อออนไลน์

   เช่น ภาพโฆษณา ภาพโปรโมชั่น

• ลูกค้าเลือกขนาดภาพที่เหมาะสม

   สำหรับสื่อออนไลน์ได้

• จัด Artwork แต่งสี ปรับแสง

   และใส่ Logo สินค้า

• สามารถแก้ไขได้มากถึง 3 ครั้ง

• ลูกค้าจะได้รับไฟล์ JPG เพื่อนำไป Post

   ด้วยตนเอง

เราคือ Partner ในธุรกิจบนโลกออนไลน์

ด้วย Services ทั้ง 4 รูปแบบจากเรา

ที่จะช่วยให้งานทุกอย่าง ที่คุณเคยคิดว่ายาก

กลับ “ง่ายกว่าที่เคย” และ “ดีกว่่าที่คิด”