• ถ่าย Preview Video ตัวอย่างสินค้า

• เสริม Graphic ข้อความ / ตัวหนังสือ

• วิดีโอความยาว 15 - 30 วินาที

• Video ที่ได้มีความคมชัด สีสันสดใส ดูมีราคา

• ใส่ Sound Effect /BG มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

• ส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ mp4 (1080p)

ตัวอย่างผลงานสินค้าที่ถ่ายวีดีโอกับเรา

เราคือ Partner ในธุรกิจบนโลกออนไลน์

ด้วย Services ทั้ง 4 รูปแบบจากเรา

ที่จะช่วยให้งานทุกอย่างที่คุณเคยคิดว่ายาก

กลับ “ง่ายกว่าที่เคย” และ “ดีกว่่าที่คิด”

ติดต่อสอบถามเราได้ทาง

• ถ่าย Preview Video ตัวอย่างสินค้า

• เสริม Graphic ข้อความ / ตัวหนังสือ

• วิดีโอความยาว 15 - 30 วินาที

• Video ที่ได้มีความคมชัด สีสันสดใส

• ใส่ Sound Effect /BG มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

• ส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ mp4 (1080p)

เราคือ Partner ในธุรกิจบนโลกออนไลน์

ด้วย Services ทั้ง 4 รูปแบบจากเรา

ที่จะช่วยให้งานทุกอย่าง ที่คุณเคยคิดว่ายาก

กลับ “ง่ายกว่าที่เคย” และ “ดีกว่่าที่คิด”